Potrebujete poradiť ohľadom

bakalárskeho štúdia

Študijné oddelenie FHV UNIZA
studref@fhv.uniza.sk
tel.: 041 513 6107, 041 513 6112

magisterského štúdia

Študijné oddelenie FHV UNIZA
studref@fhv.uniza.sk
tel.: 041 513 6107, 041 513 6112

doktorandského štúdia

Mgr. Katarína Poláčková
katarina.polackova@fhv.uniza.sk
tel.: 041 513 6107

rigorózneho štúdia

PaedDr. Dalibor Gonda, PhD.
dalibor.gonda@fhv.uniza.sk
tel.: +421 41 513 6103

doplňujúceho pedagogického štúdia

PhDr. Katarína Rothová
katarina.rothova@fhv.uniza.sk
tel.: 0907 834 759

rozširujúceho štúdia

Viera Habrúnová
viera.habrunova@fhv.uniza.sk
tel.: +421 41 513 6112

© 2019 Fakulta humanitných vied Žilinskej univerzity v Žiline