Aktuality

Na základe výsledkov hlasovania na zasadnutí Akademického senátu FHV UNIZA 12. marca 2019 bola vo voľbách kandidáta na dekana fakulty za kandidátku na dekana zvolená PhDr. Slavka Pitoňáková, PhD.


Vyhláška o doplňujúcich voľbách do zamestnaneckej časti Akademického senátu FHV UNIZA


Vyhlásenie volieb do Akademického senátu Žilinskej univerzity v Žiline


Dekanka FHV UNIZA udeľuje na 23. apríla 2019 dekanské voľno pre všetkých študentov fakulty
(príkaz dekanky č. 2/2019)


Harmonogram akademického roka 2019/2020
Harmonogram akademického roka 2018/2019
Harmonogram podujatí v akademickom roku 2018/2019

Pozvánky a kurzy

Dňa 11. apríla 2019 sa v čase 11:00 - 12:30 hod. v AF S09 uskutoční celofakultná prednáška Jeho Excelencie, pána ambasádora Malty na Slovensku, dr. Anthony Licariho s názvom: Language and Tact for Successful Diplomacy


KAJ FHV UNIZA ponúka 10-týždňový jazykový kurz s názvom Spoken English in Business

0
Počet študijných programov
0
Počet študentov
0
Počet absolventov

FAKULTA HUMANITNÝCH VIED
Žilinská univerzita v Žiline
Univerzitná 8215/1
010 26 Žilina
tel.: +421 41 513 6101
fax.: +421 41 513 6114
e-mail: kontakt@fhv.uniza.sk

GPS:
49°12'14.8"N
18°45'22.2"E

budova_zhora.jpg
© 2019 Fakulta humanitných vied Žilinskej univerzity v Žiline