Aktuality

Študijné oddelenie FHV UNIZA bude z dôvodu čerpania dovolenky v termíne od 10. do 21. 8. 2020 zatvorené


Oznam o promóciách absolventov magisterského stupňa štúdia na FHV UNIZA z akad. roku 2019/2020


Príkaz dekanky č. 2/2020 k zápisu študentov bakalárskych a magisterských študijných programov do ďalšieho roku štúdia


Vyhlášky o voľbách do Akademického senátu FHV UNIZA:


Na dodržiavanie preventívnych opatrení pri ochrane a znížení šírenia koronavírusu SARS-CoV-2 na Žilinskej univerzite v Žiline vydal rektor univerzity príkaz rektora č. 9/2020, príkaz rektora č. 10/2020 a dodatok č. 1 k príkazu rektora č. 10/2020


Harmonogram akademického roka 2020/2021
Harmonogram akademického roka 2019/2020

Oznamy pre uchádzačov

Oznam o druhom kole prijímacieho konania na rozširujúce štúdium v akademickom roku 2020/2021 s termínom podania prihlášky do 17. augusta 2020


Informácie o možnostiach štúdia v akad. roku 2020/2021

Pozvánky a kurzy

KAJ FHV UNIZA organizuje anglický klub (UNIZAclub) pre deti mladšieho školského veku počas letných prázdnin
(bližšie informácie)

Pýtajte sa všetko, čo potrebuje v tejto mimoriadnej situácii vedieť o štúdiu na FHV UNIZA

Fakulta humanitných vied Žilinskej univerzity v Žiline je pripravená odpovedať na všetky prípadné otázky zo strany aktuálnych študentov a uchádzačov o štúdium. V prípade otázok súvisiacich so štúdiom nás môžete kontaktovať prostredníctvom e-mailových adries:  (uchádzač o štúdium) alebo (študent FHV UNIZA)

0
Počet študijných programov
0
Počet študentov
0
Počet absolventov

FAKULTA HUMANITNÝCH VIED
Žilinská univerzita v Žiline
Univerzitná 8215/1
010 26 Žilina
tel.: +421 41 513 6101
fax.: +421 41 513 6114
e-mail: kontakt@fhv.uniza.sk

GPS:
49°12'14.8"N
18°45'22.2"E

budova_zhora.jpg
© 2020 Fakulta humanitných vied Žilinskej univerzity v Žiline