Aktuality

V čase od 6. októbra 2020 do odvolania je príkazom rektora č. 15/2020 a dodatkom č. 1 k príkazu rektora č. 15/2020 v záujme predchádzania šírenia koronavírusu SARS-CoV-2 na UNIZA prerušená prezenčná výučba na všetkých stupňoch štúdia - pedagogický proces bude prebiehať dištančnou alebo inou vhodnou formou


Študijné oddelenie je od 6. októbra 2020 počas epidemiologických opatrení zatvorené - nevyhnutné záležitosti sa vybavujú mailom, prípadne telefonicky


Predbežný zoznam poberateľov prospechového štipendia v akademickom roku 2020/2021


Na dodržiavanie preventívnych opatrení pri ochrane a znížení šírenia koronavírusu SARS-CoV-2 na Žilinskej univerzite v Žiline vydal rektor univerzity príkaz rektora č. 9/2020, príkaz rektora č. 10/2020, dodatok č. 1 k príkazu rektora č. 10/2020, príkaz rektora č. 12/2020, príkaz rektora č. 13/2020 a príkaz rektora č. 14/2020


Harmonogram akademického roka 2020/2021

Pozvánky a kurzy

Kurzy ruského jazyka (október – december 2020)


Kurzy latinského a francúzskeho jazyka (október – december 2020)

Pýtajte sa všetko, čo potrebuje v tejto mimoriadnej situácii vedieť o štúdiu na FHV UNIZA

Fakulta humanitných vied Žilinskej univerzity v Žiline je pripravená odpovedať na všetky prípadné otázky zo strany aktuálnych študentov a uchádzačov o štúdium. V prípade otázok súvisiacich so štúdiom nás môžete kontaktovať prostredníctvom e-mailových adries:  (uchádzač o štúdium) alebo (študent FHV UNIZA)

0
Počet študijných programov
0
Počet študentov
0
Počet absolventov

FAKULTA HUMANITNÝCH VIED
Žilinská univerzita v Žiline
Univerzitná 8215/1
010 26 Žilina
tel.: +421 41 513 6101
fax.: +421 41 513 6114
e-mail: kontakt@fhv.uniza.sk

GPS:
49°12'14.8"N
18°45'22.2"E

budova_zhora.jpg
© 2020 Fakulta humanitných vied Žilinskej univerzity v Žiline