Aktuality

Vyhláška o voľbe kandidáta na dekana FHV UNIZA 2019


Študenti učiteľstva anglického jazyka a literatúry v kombinácii a ich pedagógovia z KAJ FHV UNIZA organizujú anglický klub (UNIZAclub) pre deti mladšieho školského veku počas jarných prázdnin v dňoch 4.- 8. marca 2019


Harmonogram akademického roka 2018/2019
Harmonogram podujatí v akademickom roku 2018/2019

Ponuka kurzov

Kurzy ruského jazyka na FHV UNIZA v letnom semestri ak. roka 2018/2019 (prihlasovanie do 28. januára 2019)


Kurzy anglického jazyka na FHV UNIZA v letnom semestri ak. roka 2018/2019 (prihlasovanie do 28. januára 2019)


Kurz tvorivého písania na FHV UNIZA v ak. roku 2018/2019

0
Počet študijných programov
0
Počet študentov
0
Počet absolventov

FAKULTA HUMANITNÝCH VIED
Žilinská univerzita v Žiline
Univerzitná 8215/1
010 26 Žilina
tel.: +421 41 513 6101
fax.: +421 41 513 6114
e-mail: kontakt@fhv.uniza.sk

GPS:
49°12'14.8"N
18°45'22.2"E

budova_zhora.jpg
© 2019 Fakulta humanitných vied Žilinskej univerzity v Žiline