Aktuality

Na základe výsledkov hlasovania na zasadnutí Akademického senátu FHV UNIZA 12. marca 2019 bola vo voľbách kandidáta na dekana fakulty za kandidátku na dekana zvolená PhDr. Slavka Pitoňáková, PhD.


Dekanka FHV UNIZA udeľuje na 23. apríla 2019 dekanské voľno pre všetkých študentov fakulty
(príkaz dekanky č. 2/2019)


Harmonogram akademického roka 2019/2020
Harmonogram akademického roka 2018/2019
Harmonogram podujatí v akademickom roku 2018/2019

Ponuka kurzov

KAJ FHV UNIZA ponúka 10-týždňový jazykový kurz s názvom Spoken English in Business


Študenti učiteľstva anglického jazyka a literatúry v kombinácii a ich pedagógovia z KAJ FHV UNIZA organizujú anglický klub (UNIZAclub) pre deti mladšieho školského veku počas jarných prázdnin v dňoch 4.- 8. marca 2019

0
Počet študijných programov
0
Počet študentov
0
Počet absolventov

FAKULTA HUMANITNÝCH VIED
Žilinská univerzita v Žiline
Univerzitná 8215/1
010 26 Žilina
tel.: +421 41 513 6101
fax.: +421 41 513 6114
e-mail: kontakt@fhv.uniza.sk

GPS:
49°12'14.8"N
18°45'22.2"E

budova_zhora.jpg
© 2019 Fakulta humanitných vied Žilinskej univerzity v Žiline