Katedra mediamatiky a kultúrneho dedičstva

Vedúca katedry

Mgr. Eva Augustínová, PhD.
kancelária: AC318
tel.: +421 41 513 6300
e-mail: eva.augustinova@fhv.uniza.sk

Zástupca vedúceho katedry

Mgr. Jarmila Majerová, PhD.
kancelária: AD308
tel.: +421 41 513 6174
e-mail: jarmila.majerova@fhv.uniza.sk

Kontakt

e-mail: kmkd@fhv.uniza.sk
webová stránka: kmkd.fhv.uniza.sk
facebook: KatedraMKD
twitter: MediamatikaKD

Členovia katedry

PaedDr. Silvia Antolová, Ph.D.

kancelária: AC311
tel.: +421 41 513 6343
e-mail: silvia.antolova@fhv.uniza.sk

Mgr. Eva Augustínová, PhD.
doc. Ing. Vladimír Bukovský, CSc.
Mgr. art. Pavlína Čierna, ArtD.
doc. Ing. Miloš Dudáš, CSc.
PhDr. Matúš Formanek, PhD.
Mgr. Marián Grupač, PhD.
Mgr. Katarína Kianicová, PhD.
Mgr. Marcela Kozejová Palkechová, PhD.
doc. PaedDr. Anton Lauček, PhD.
Mgr. Jarmila Majerová, PhD.
doc. Ing. Penka Martincová, PhD.
prof. PaedDr. Jaroslav Mazůrek, CSc.
Mgr. Veronika Murgašová, PhD.
doc. Mgr. Jaroslav Nemeš, PhD.
PhDr. Slavka Pitoňáková, PhD.
PhDr. Beáta Sedláčková, Ph.D.
Ing. Henrieta Šuteková, PhD.

Interní doktorandi

Mgr. Vladimír Filip

kancelária: AC317
e-mail: vladimir.filip@fhv.uniza.sk

Ing. Adam Hnat
PhDr. Júlia Marcinová
Ing. Ivana Poláková
Mgr. Zuzana Sihelníková
Mgr. Erika Šusteková
Mgr. Alena Valjašková

Centrum excelentnosti Pamäť Slovenska

Mgr. Andrej Kožuch
Mgr. Veronika Murgašová, PhD.
Mariana Švehlová
Mgr. Eva Trúchla
© 2019 Fakulta humanitných vied Žilinskej univerzity v Žiline