Organizačné oddelenia dekanátu

Sekretariát dekanky

Monika Petríková

tel.: +421 41 513 6101

e-mail: monika.petrikova@fhv.uniza.sk

Referát pre vzdelávanie a odbornú prax

Viera Habrúnová

tel.: +421 41 513 6112

e-mail: viera.habrunova@fhv.uniza.sk

Mgr. Barbara Rigasová

tel.: +421 41 513 6107

e-mail: barbara.rigasova@fhv.uniza.sk

Referát ekonomiky a personálnej práce

Bc. Janka Ondrášová

tel.: +421 41 513 6109

e-mail: jana.ondrasova@fhv.uniza.sk

Bc. Iveta Nociarová

tel.: +421 41 513 6110

e-mail: iveta.nociarova@fhv.uniza.sk

Referát pre vedeckovýskumnú činnosť a zahraničné vzťahy

Mgr. Petra Vanáková

tel.: +421 41 513 6113

e-mail: petra.vanakova@fhv.uniza.sk

IT podpora

Martin Záborský

e-mail: martin.zaborsky@fhv.uniza.sk

Administratívne centrum

Katarína Ondrúšková

tel.: +421 41 513 6301

e-mail: katarina.ondruskova@fhv.uniza.sk

Bc. Ivana Molovčáková

tel.: +421 41 513 6119

e-mail: ivana.molovcakova@fhv.uniza.sk

© 2019 Fakulta humanitných vied Žilinskej univerzity v Žiline