Pozývame vás na deň otvorených dverí

Fakulta humanitných vied

Dátum konania: 8. februára 2019

Čas konania: 10:00

Miesto konania: Aula 3

Online deň otvorených dverí

Predbežný dátum konania: 21. marca 2019

Čas konania: 16:00 - 18:00

© 2019 Fakulta humanitných vied Žilinskej univerzity v Žiline