Pozývame vás na deň otvorených dverí

Fakulta humanitných vied

Dátum konania: 7. februára 2020

Čas konania: 10:00

Miesto konania: Aula 5

Informačný plagát

Online deň otvorených dverí

Dátum konania: 11. marca 2020

Čas konania: 16:00 - 18:00

© 2020 Fakulta humanitných vied Žilinskej univerzity v Žiline