Členovia Akademického senátu FHV UNIZA

Zamestnanecká časť

 • PaedDr. Silvia Antolová, PhD.
 • Mgr. Jana Dzuriaková, PhD.
 • PhDr. Marek Grejták
 • Mgr. Marián Grupač, PhD.
 • Mgr. Marek Hampl, Ph.D.
 • Mgr. Olena Hundarenko, PhD.
 • PaedDr. Marta Lacková, PhD.
 • doc. PaedDr. Anton Lauček, PhD.
 • Mgr. Veronika Murgašová, PhD.
 • doc. Mgr. Jaroslav Nemeš, PhD.

Študentská časť

 • Michaela Bodingerová
 • Bc. Kristína Husáková
 • Bc. Michal Moravec
 • Daniel Stehlík

Predsedníctvo AS FHV UNIZA

Mgr. Marián Grupač, PhD.
Mgr. Jana Dzuriaková, PhD.
PhDr. Marek Grejták
PaedDr. Marta Lacková, PhD.

predseda
podpredsedníčka pre legislatívne záležitosti
podpredseda pre študijné záležitosti
podpredsedníčka pre hospodárske záležitosti

© 2019 Fakulta humanitných vied Žilinskej univerzity v Žiline