Členovia Akademického senátu FHV UNIZA

Zamestnanecká časť

 • PaedDr. Silvia Antolová, PhD.
 • Mgr. Jana Dzuriaková, PhD.
 • PhDr. Marek Grejták
 • Mgr. Marián Grupač, PhD.
 • Mgr. Marek Hampl, Ph.D.
 • Mgr. Olena Hundarenko, PhD.
 • PaedDr. Marta Lacková, PhD.
 • Mgr. Eva Leláková, PhD.
 • doc. PaedDr. Anton Lauček, PhD.
 • Mgr. Veronika Murgašová, PhD.
 • doc. Mgr. Jaroslav Nemeš, PhD.

Študentská časť

 • Michaela Bodingerová
 • Bc. Katarína Holešová
 • Bc. Kristína Husáková
 • Roman Míchel
 • Bc. Michal Moravec
 • Daniel Stehlík

Predsedníctvo AS FHV UNIZA

Mgr. Marián Grupač, PhD.
Bc. Michal Moravec
Mgr. Jana Dzuriaková, PhD.
PhDr. Marek Grejták
PaedDr. Marta Lacková, PhD.

predseda
predseda študentskej časti
podpredsedníčka pre legislatívne záležitosti
podpredseda pre študijné záležitosti
podpredsedníčka pre hospodárske záležitosti

© 2020 Fakulta humanitných vied Žilinskej univerzity v Žiline