Členovia Akademického senátu FHV UNIZA

Zamestnanecká časť

 • PaedDr. Silvia Antolová, PhD.
 • PhDr. et Mgr. Kristýna Balátová, PhD.
 • Mgr. Jana Dzuriaková, PhD.
 • PhDr. Marek Grejták
 • Mgr. Marián Grupač, PhD.
 • Mgr. Marek Hampl, Ph.D.
 • Mgr. Olena Hundarenko, PhD.
 • Mgr. Veronika Murgašová, PhD.

Študentská časť

 • Michaela Bodingerová
 • Bc. Kristína Husáková
 • Bc. Damián Michalco
 • Bc. Michal Moravec
 • Daniel Stehlík
 • Bc. Natália Žitníková

Predsedníctvo AS FHV UNIZA

Bc. Damián Michalco
PhDr. Marek Grejták
PaedDr. Silvia Antolová, PhD.

predseda študentskej časti
podpredseda pre študijné záležitosti
podpredsedníčka pre hospodárske záležitosti

© 2019 Fakulta humanitných vied Žilinskej univerzity v Žiline