Katedra pedagogických štúdií

Vedúca katedry

prof. PhDr. Helena Grecmanová, Ph.D.
kancelária: AC218
tel.: +421 41 513 6389
e-mail: helena.grecmanova@fhv.uniza.sk

Zástupca vedúceho katedry

PhDr. et Mgr. Kristýna Balátová, PhD.
kancelária: AC221
tel.: +421 41 513 6394
e-mail: kristyna.balatova@fhv.uniza.sk

Kontakt

e-mail: kps@fhv.uniza.sk
webová stránka: fhv.uniza.sk/kps

Členovia katedry

PhDr. et Mgr. Kristýna Balátová, Ph.D.

kancelária: AC221
tel.: +421 41 513 6394
e-mail: kristyna.balatova@fhv.uniza.sk

doc. PaedDr. Vlasta Cabanová, PhD.
PhDr. Elena Diechová, PhD.
Mgr. Jana Dzuriaková, PhD.
PaedDr. Dalibor Gonda, PhD.
prof. PhDr. Helena Grecmanová, Ph.D.
PaedDr. Milan Kubiatko, PhD.
Mgr. Vladimír Medviď, PhD.
Mgr. PhDr. Eva Škorvagová, PhD.
doc. PhDr. Eva Urbanovská, Ph.D.
© 2019 Fakulta humanitných vied Žilinskej univerzity v Žiline