Katedra pedagogických štúdií

Poverená vedením katedry

Mgr. Jana Dzuriaková, PhD.
kancelária: AC217
tel.: +421 41 513 6369
e-mail: jana.dzuriakova@fhv.uniza.sk

Kontakt

e-mail: kps@fhv.uniza.sk
webová stránka: fhv.uniza.sk/kps

Členovia katedry

doc. PaedDr. Vlasta Cabanová, PhD.

kancelária: AD318
tel.: +421 41 513 6100
e-mail: vlasta.cabanova@fhv.uniza.sk

PhDr. Elena Diechová, PhD.
Mgr. Jana Dzuriaková, PhD.
PaedDr. Dalibor Gonda, PhD.
prof. PhDr. Helena Grecmanová, Ph.D.
Mgr. Vladimír Medviď, PhD.
Mgr. PhDr. Eva Škorvagová, PhD.
doc. PhDr. Eva Urbanovská, Ph.D.
© 2019 Fakulta humanitných vied Žilinskej univerzity v Žiline