Katedra pedagogických štúdií

Poverená vedením katedry

PhDr. et Mgr. Kristýna Balátová, Ph.D.
kancelária: AC221
tel.: +421 41 513 6394
e-mail: kristyna.balatova@fhv.uniza.sk

Zástupca vedúcej katedry

PaedDr. Milan Kubiatko, PhD.
kancelária: AD315
tel.: +421 41 513 6104
e-mail: milan.kubiatko@fhv.uniza.sk

Kontakt

e-mail: kps@fhv.uniza.sk
webová stránka: fhv.uniza.sk/kps

Členovia katedry

PhDr. et Mgr. Kristýna Balátová, Ph.D.

kancelária: AC221
tel.: +421 41 513 6394
e-mail: kristyna.balatova@fhv.uniza.sk

doc. PaedDr. Vlasta Cabanová, PhD.
PhDr. Elena Diechová, PhD.
Mgr. Jana Dzuriaková, PhD.
PaedDr. Dalibor Gonda, PhD.
prof. PhDr. Helena Grecmanová, Ph.D.
PaedDr. Milan Kubiatko, PhD.
Mgr. Vladimír Medviď, PhD.
Mgr. PhDr. Eva Škorvagová, PhD.
doc. PhDr. Eva Urbanovská, Ph.D.
© 2019 Fakulta humanitných vied Žilinskej univerzity v Žiline