Katedra anglického jazyka a literatúry

Vedúci katedry

PaedDr. Rastislav Metruk, Ph.D.
kancelária: AC109
tel.: +421 41 513 6170
e-mail: rastislav.metruk@fhv.uniza.sk

Zástupca vedúceho katedry

Mgr. Eva Leláková, PhD.
kancelária: AC107
tel.: +421/41/513 6171
e-mail: eva.lelakova@fhv.uniza.sk

Kontakt

Členovia katedry

Mgr. Marek Hampl, Ph.D.

kancelária: AC110
tel.: +421 41 513 6178
e-mail: marek.hampl@fhv.uniza.sk

Mgr. Olena Hundarenko, PhD.
Caroline Kyzek, M.A.
Mgr. Eva Leláková, PhD.
PaedDr. Rastislav Metruk, Ph.D.
doc. PaedDr. Adriana Pčolinská, PhD.
© 2018 Fakulta humanitných vied Žilinskej univerzity v Žiline